Stavební spořitelna České spořitelny

Pravidelná péče o kancelářskou zeleň. Údržba květinové výzdoby na prostranství před budovou.